Discipel en apostel

Betreft: Discipel en apostel

Vraag:

Wat is het verschil tussen die twee begrippen?

Antwoord:

Een discipel is een volgeling en leerling van de Heer Jezus. Alle christenen zijn dus discipelen.
Onder de discipelen koos de Heer Jezus er destijds twaalf uit, die hij zou uitzenden en die twaalf noemde hij apostelen ofwel gezanten. Zie hiervoor:Mk 3:13,14.
Deze hadden dus een bijzondere taak. Later kwamen daar nog andere apostelen bij, zoals bijv. Paulus. Deze apostelen vormden het fundament van de Kerk of de Gemeente (Zie Ef 2:20), die door hun prediking werd gesticht. Zij gaven aan de plaatselijke gemeenten aanwijzingen hoe het in hun midden moest toegaan.
Je kunt dus dit zeggen: elke apostel is een discipel, maar niet elke discipel is een apostel

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies