Snel zoeken:
c Gasvrijheid is een deugd

Aanwijzingen O.T. Voorbeeld: Abraham; Lot > herbergt engelen Contrast > Richt. 19:11-15

Aanwijzingen Ev/Hend. Matt. 25:35, 38, 43; contra Luk. 9:51-56
Huis te Bethanie > Luk. 10: 38 ontving Hem. > Hand. 28:7

Oproepen in de brieven Rom. 12:13; Hebr. 13:2 > sommigen > engelen
Eis aan oudste > 1 Tim. 3:2; Titus 1:8
Eis aan weduwen > 1 Tim. 5:10

Er zijn grenzen. Geen dwaalleraar - wel degenen die uitgaan voor de Naam.

Contrast tussen 2 en 3 Joh. (niet ontvangen >< wel ontvangen).

Wie is dwaalleraar? Hij die de leer van Christus niet brengt.
Niet een verschil van bepaalde uitleg, maar de kern van de boodschap ontkend.

Dwaalleer van die tijd Ontkenning dat Jezus werkelijk mens was.
Lichaam was minderwaardig > een kerker waaruit mens bevrijd moest worden.

Wat betekent in huis ontvangen > niet in de kamer te woord staan, maar geen gastvrijheid verlenen. Niet groeten > geen zegengroet meegeven. Betekenis van moderne groeten gaat altijd terug op geestelijke wensen: Bijv. Good bye = verbastering van God be with you; A Dieu = God aanbevolen. Gru§ Gott = zo groete u God.

Wanneer gemeenschap met iemands zonden?
Door mee te doen > Ef. 5:7, 11 vgl. Ps. 5:18
Door 'handoplegging' je een maken of stellen in ambt > 1 Tim. 5:20. Door zondig systeem niet te verlaten Openb. 18:4 als God daartoe oproept. Door dwaalleraar te steunen.

Maak van je huis niet een bruggehoofd voor de vijand.