Snel zoeken:
NazireeŽr, Nazarener,NazoreeŽr

Betreft: NazireeŽr, Nazarener,NazoreeŽr

Vraag: Is er verschil tussen deze benamingen? Zijn er nog meer namen die er op lijken?

Antwoord:

NazireeŽr
Het woord NazireeŽr komt van het Hebreeuwse stamwoord nazir. Het heeft blijkens Nm 6 te maken met een zich voor langer of korter tijd wijden aan de Heer. Men legde een zogenaamde nazireeŽrgelofte af en moest zich dan aan drie regels houden:
-zich onthouden van wijn en alles wat de wijnstok voortbracht;
-zijn hoofdhaar niet afknippen;
-niet bij een dode komen.
Van de apostel Paulus weten we dat hij een nazireeŽrgelofte heeft afgelegd (Hd 18:18, vgl. ook Hd 21: 22-24). De richter Simson was een nazireeŽr van zijn geboorte af (Ri 13: 5)
Nazarener
Dit woord duidt iemand aan, die afkomstig is van Nazareth. In recente tijd heeft men de naam Nazareth gecorrigeerd in Nazoreth en werd iemand uit Nazareth aangeduid als een NazoreeŽr (vgl. Mt 2:23).
NazareeŽrs
Met nazareeŽrs duidde men oorspronkelijk alle christenen aan (vgl. Hd 24: 5). Later werd het de naam van een afgescheiden groep christenen in Palestina en IsraŽl.
Nazarenen
In de vorige eeuw ontstond er in Amerika een groepering die zich de kerk van de Nazarenen noemde en die zich van daaruit verbreid heeft, ook in Nederland