Snel zoeken:
c Geloof leidt tot aktie

Wat is levend geloof? Echt geloof in Jezus Christus als je Heiland en Heer.

Waaruit blijkt dat het geloof levend is? Uit de werken (Jak. 2:17, 20 en 26).

Is er tegenstelling Paulus-Jakobus? Rom. 3:27, 28 gerechtvaardigd door geloof zonder werken. Jak. 2:21 gerechtvaardigd op grond van werken maar ....niet zonder geloof 2:22, 24. Ef. 2:8-10 combinatie van Rom. 3 en Jak. 2. P en J stemmen overeen!

Voorbeelden van aktie uit de Schrift:
Luk. 17:16 melaatse Samaritaan verheerlijkte God/wij > avondmaal. Matt. 9:9 MatteŁs of Levi stelt direct zijn huis open voor Jezus/gastvrijheid. Denk aan huisgezin van BethaniŽ (Luk. 10:38-42). Let op de cipier te Filippi (Hand. 16:33, 34). Huis open voor tollenaars/zondaars dus: evangelisatie Hand. 8:4. Luk. 19:8b ZacheŁs.................. onrecht herstellen... Onesimus... terug naar zijn meester, eventueel onrecht herstellen.

Weldoen aan de armen
Door geld: Collecte KorinthiŽrs.
Door goederen: Dorcas (Hand. 9:39).

Motivatie: Dat deed ik voor jou, wat doe jij voor mij? Geen plichtpleging, maar liefde de drijfveer. Niet alleen evangeliseren (traktaat verspreiden, niet alleen geld en goederen aan de Heer geven, maar ook je tijd opofferen bijv. > ziekenbezoek, helpen in huishouding bij zieken en ouden van dagen. Je auto gebruiken om ze te vervoeren, enz.