Snel zoeken:
c Geloofs-overdracht op je kinderen

1. Mens is beelddrager van God: vertegenwoordigt God in de schepping. Man met vrouw vertegenwoordigen God in gezin. Denk aan: Jes. 49:15 (moederzorg van God); Deut. 1:30 vaderzorg) van God. 1 Thes. 2:7, 11 vgl. voorbeeld van Paulus zorg, leiding, gezag - gehoorzaamheid. Niet teveel regels, maar houdt ze aan die je gegeven hebt. Heb aandacht voor ze...

2. Goede/slechte opvoeding: Zie Spr. 13:24; 19:18; 29:17; 23:13, 14; Hebr. 12:6-8. Geen gehoorzaamheid geleerd dan moeilijk bekeerd... Ef. 6:1. Twaalfjarige Jezus - was onderdanig. Slecht voorbeeld > Eli; David - 1 Kon. 1:6. Vrouw op bijbelstand... kind 's nachts in de stad. Hoe oud is ze? 12 Jaar geen controle. Geen autoritaire vader - br. Wilts voogd over een jongen (uit geref gezin). Vraag van rechter: hebt u uw kinderen naar de kerk gestuurd? Antwoord br. Wilts: nee, ik heb ze eegenomen.... Wel tucht nodig: Moeder 'Bidt voor mijn zoon'. Antw. mijn gebed vervangt jouw tucht niet.

3. Geloof geen erfgoed: maar toch: 2 Tim. 1:1-5 je kunt er een hele hoop aan doen > immers: Gij en uw huis: Gen. 7:1; (12:4, 5); 19:12, 13 Lot slecht voorbeeld; Ex. 12:3, 13; Jozua 6:22 Rachab goed voorbeeld; Hand. 10:44-48; 16:31; 1 Kor. 7:14.

4. Geloofsvoorbeeld: Leringen strekken, voorbeelden wekken, denk aan Fil. 4:9!
negatief - de zonen van Eli: 1 Sam. 2:17.
positief - Paulus - Timotheus: 2 Tim. 3:10.
Echtheid vereist: waar gaat hart naar uit?!

5. Geloofsonderricht: 2 Tim. 3:15 van kindsbeen af beginnen. Denk aan Jochabed en Mozes; Hanna en Samuel. Geestelijk onderricht: Abraham: Gen. 18:9; Ex. 12: 26, 27; Deut. 4:9; 6:4-7; 11:18, 19:32, 45, 46; Jozua 4:21 v.v.; Spr. 22:6. Waarheid: Niet om problemen heendraaien, niet om fouten van jezelf en anderen heen draaien.

6. Bewaren voor gevaren: Wat lezen ze onze, wat zien ze, waar gaan ze heen?