Snel zoeken:
c Geloven en getuigen

1. Geloven en getuigen horen precies zo bij elkaar als: geloven en geven; geloven en gehoorzamen en eventuele andere combinaties. Trouwens geloven betekent gehoorzamen: Geloofsgehoorzaamheid (Rom. 1:5; 15:18).

2. Getuigen en gehoorzamen horen ook bij elkaar, want er is de opdracht om te getuigen: Aan wie gegeven? Aan de apostelen: Joh. 15:26, 27: '..De Geest der Waarheid... en gij moet (zult) ook getuigen, want gij zijt van het begin aan met mij'; Hand. 1:8: 'Gij zult mijn getuigen zijn...' Aan Paulus: Hand. 22:15: 'want gij moet getuige voor Hem zijn bij alle mensen van hetgeen gij gezien en gehoord hebt'; Hand. 23:11: 'Houd moed, want zoals gij te Jeruzalem van Mij getuigd hebt, moet gij ook te Rome getuigen'; Hand. 26:16: 'aangewezen als dienaar en getuige'.

3. Wij ook: Hand. 1:8: 'En gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde'. Wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd heeft... Mark. 8:38; Luk. 9:26 vgl. 2 Tim. 1:8 voorbeeld > Timotheus.

4. Wat is een getuige? In juridische zin iemand die ten laste of te gunste van iemand spreekt over wat hij gezien of gehoord (gevoeld; ervaren) heeft. Geen fantast. Dit geldt ook voor geestelijk getuigen: Gezien: Joh. 19:35; Hand. 22:15; 26:16.

5. Wie zijn getuigen? Mensen die tot geloof gekomen zijn. God gebruikt daarvoor geen engelen. Let op Filippus. Enige evangelie dat engelen brengen is het eeuwig evangelie (Openb. 14:6, 7).

PERSOONLIJKE VRAAG: KUNNEN WIJ GETUIGEN? Zijn we tot bekering gekomen en geloven wij in Jezus Christus als onze Heiland en Heer?

6. Getuige uit het OT? Meisje bij Naäman: eenvoudig, zeker. Getuige NT? Andreas, Filippus, de discipelen - Hand. 4:20.

GROTE VOORBEELD: JEZUS CHRISTUS DE GETROUWE GETUIGE (Openb. 1:5). Sprak wat Hij gezien en gehoord had.

7. HOE GETUIGEN WIJ? - Door ons gedrag zonder woorden
Door gesprekken
Door geschriften, via de ether, enz.