Snel zoeken:
c God geopenbaard in het vlees

Boodschap O.T.
Wordt verhuld: Aangeduid in OT > zaad v.d.
Vrouw - niet zaad v.d. man Gen. 3:15.
Jonkvrouw - niet gebruikelijke woord voor maagd, wel ongetrouwd. Jes. 7:14 typologische aanduiding in OT, aangehaald in NT. Hosea 11:1 > Matt. 2:15; 2 Sam. 7:14; 1 Kron. 17:13 > Hebr. 1:5. Naam: God met ons > Matt. 1:24.

Het Woord was God
Was bij God, was God > geen lidwoord > dus wezen aangeduid Joh. 1:1. Vergelijk hiervoor > God is licht > geen lidwoord > kenmerk, 1 Joh. 1:5; 5:20 Niet: Het Woord werd God.

Het Woord schiep
Alle dingen zijn door hetzelve geworden Joh. 1:3. De wereld is door Hem geworden Joh. 1:10.

Het Woord werd vlees
Het Woord is vlees geworden; heeft onder ons gewoond Joh. 1:14. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd >> als een eengeborene van de Vader. Dit slaat niet op de verheerlijking op de berg, dat was koninklijke heerlijkheid. Jezus Christus - in het vlees gekomen 1 Joh. 4:2; 2 Joh. vs. 7; Geopenbaard in het vlees 1 Tim. 3:16.

Godheid van Jezus Christus in Evangelie van Johannes. Zich God gelijk stelde Joh. 5:18. Eer Abraham werd. Ik ben Joh. 8:58. Ik en de Vader zijn één Joh. 10:30. Omdat U zichzelf God maakt Joh. 10:33. Toen hij zijn heerlijkheid zag Joh. 12:41. Omdat Hij Zichzelf Gods Zoon heeft gemaakt Joh. 19:7.

Doel van de vleeswording naar God toe
Het doen van de wil van God Hebr. 10:7. Ik heb u verheerlijkt >> het werk volbracht Joh. 17:4.

Doel van de vleeswording naar ons toe.
Verlossing - aan bloed en vlees deelgenomen, opdat Hij hen verlossen zou... Hebr. 2:14. Voorbeeld - voor onze wandel > want Ik heb u een voorbeeld gegeven Joh. 13:15. Christus... heeft u een voorbeeld nagelaten > 1 Petr. 2:21.