Snel zoeken:
c Jona God heeft een boodschap... prediken wij?

Jona 3
Jona 3

Eerste maal gefaald - door opstand van Jona - geen gevoel van barmhartigheid.
- Wij kunnen ook falen - door mensenvrees; laksheid,e.d.;
- Zie het voorbeeld. v.d. verstrooiden Hand. 8:1, 4 - apostelen. laks?

Tweede kans - God schrijft ons niet af - altijd kans op herstel - denk aan Markus (Hand. 12:25; 13:5, 13; 15:36-39).
- Maak u op... en Jona maakte zich op.

Aan wie prediken - Nineve
...oorsprong. Gen. 10:11... Nimrod, geweldig jager ...aard...uitgelaten, onbezorgd... Zefanja 2:15. Jona predikt t.t.v. Jerobeam. II (788-747) .....val.. Micha profeteert t.t.v. Jotham - Hiskia (748-696) over verre toekomst. Zefanja profeteert t.t.v. Josia (639-608). Nahum na val van Thebe (No Amon 3:8) 663 en voor 612 ...Grote stad...3 dagreizen.Wereld nu net als Nineve niet veranderd. Wat prediken wij - Dat wat God zegt... Jona 1:1,2; 3:1, 2.
- Jona predikt oordeel; wij ook Zie Hand. 17:30, 31 - zondebesef;
- Maar wij ook: berouw, bekering, geloof (Hand. 2:38; 3:19; 13; 40; 14:15; 17:30, 31) Hand. 20:21 en 26:20 en zekerheid.

Volharden wij - waarschuwend voorbeeld Demas.

Effect - geloofden God; vasten, rouwgewaden
- voorbeeld van de koning: JoŽl 2:14.