Snel zoeken:
c God verkiest zich een volk

Wanneer? Na torenbouw en spraakverwarring. Gen. 12:1: Ik zal u tot een groot volk maken.

Voorbereiding:
Abraham roeping en verkiezing.
Izašk wandelen als zonen.
Jakob tucht van God.
Jozef door lijden tot heerlijkheid.

Voorbereiding in Egypte
Waarom niet direct in Kanašn? Gen. 15:1-21
a. Intocht is oordeel over Kanašnieten;
b. Volk zelf niet zuiver-in Egypte afgoderij verdrukking moet volk vormen en tot God brengen.

Weg van het volk is beeldonderwijs:
- Pascha.... ons Pascha Christus is geslacht;
- Uittocht..Rode Zee .... dood van Christus scheidt ons van de wereld;
- Tocht door woestijn... pelgrimsweg van de christen;
- Onderweg: water, manna, slang op staak, enz. zie evangeliŽn en brieven.

Volk van koningen/priesters Ex. 19:6 - wonen Ex. 25:8, vgl. Deut. 4::7,20!! Nu heeft God ook een volk, eigen volk Titus 2:14 1 Petr. 2:9.

Afvallig volk: gesch. van Richteren, Koningen, Ezra, Nehemia, zie Maleachi.......... Is waarschuwend voorbeeld voor ons!!