Snel zoeken:
Deze weergave zou toch inhouden dat Christus tijdens Zijn leven al onze zonden droeg?

1-Petrus 2:24
Betreft: 1 Petr. 2:24

Vraag: Is de N.B.G.-vertaling van 1 Petr. 2:24 wel juist?
Deze weergave zou toch inhouden dat Christus tijdens zijn leven al onze zonden droeg?

Antwoord:
Deze vertaling is aanvechtbaar en leidt tot de genoemde gevolgtrekking, die in strijd is met het algemeen getuigenis van de Schrift.
Dan zou de God de Heer al tijdens zijn leven hebben moeten oordelen en verlaten.
Nu is het wel zo dat in het Griekse woord niet alleen de gedachte van dragen zit, maar van op of omhoog dragen.
Daarbij moet echter gedacht worden aan een priesterlijke handeling. Christus hief a.h.w. op het kruis de zonde op om er voor het oordeel onder te gaan.