Snel zoeken:
Wat wordt er bedoeld met het woorde "ook" in dit vers?

1-Petrus 3:18
Betreft: 1 Petr. 3:18

Vraag: Wat wordt er bedoeld met het woordje "ook" in dit vers?

Antwoord:
Het woordje "ook" verbindt dit vers met de voorafgaande verzen. In die verzen is sprake van lijden om de gerechtigheid (vs. 14) en lijden terwijl je goed doet.
Welnu, ook Christus heeft geleden, ja Hij is zelfs in de dood gegaan.
Verder gaat de overeenkomst niet, want in de voorgaande verzen gaat het om lijden terwijl je goed doet en niet als gevolg van kwaad doen. Nu heeft Christus dat lijden omdat Hij goed deed ook gekend, maar daar gaat het in vers 18 niet over. Dat vers doelt op het lijden van Christus in verband met zonden. Niet zijn eigen zonden - die had Hij niet - maar terwille van onze zonden.
Als Hij daarvoor zelfs lijden wilde ondergaan hoeveel te meer moeten wij dan bereid zijn te willen lijden terwijl we goed doen.