Snel zoeken:
Wat betekenen de woorden: 'een bede van een goed geweten voor God'?

1-Petrus 3:21
Betreft: 1 Petr. 3:21

Vraag: Wat betekenen de woorden: 'een bede van een goed geweten voor God?

Antwoord:
Er worden twee uitleggingen van deze tekst gegeven en wel:
a. Iemand die een goed geweten heeft, vraagt om gedoopt te worden. Hij wil doen wat God van hem vraagt.
b. Het is de vraag van iemand die tot bekering komt om een goed geweten te ontvangen. De persoon wil Christus aandoen (Gal. 3:27) en in de juiste verhouding voor God komen te staan. Dan is zijn geweten van kwaad gereinigd en heeft hij een goed geweten.
In plaats van 'een vraag van een goed geweten' hebben verschillende vertalingen 'de vraag om een goed geweten' en deze opvatting lijkt het meest aannemelijk.