Snel zoeken:
Vasten

Betreft: Vasten

Vraag: Is het juist om in deze tijd nog te vasten?

Antwoord:
Het woord voor vasten betekent gewoon: niet eten, nuchter blijven. Het kan gebruikt worden zonder dat er van enige rituele of geestelijke betekenis sprake is, zie daarvoor Mt 15:32.
Meestal echter wordt het gebruikt als uiting van een bepaalde gemoedsgesteldheid. Men kon ermee aangeven:
(1) het verdriet over iemands dood (1 Sm 1:12; 3: 35);
(2) berouw over begane zonde (1 Kn 21:27);
(3) besef van de ernst van de situatie (Es 4:16; Nh 1: 4);
(4) versterking van het gebed (2 Sm 12:16 v.);
(5) versterking van een gelofte (Hd 23:12)
(6) terugdenken aan tuchtigingen van de Heer. Het officiŽle vasten (Zc 8:19).

Het vasten op zichzelf had geen waarde als het niet gepaard ging met een innerlijke verootmoediging (Js 58: 3-7; Jr 14:12; Jl 2:13). Als het daarmee wel gepaard gaat dat kan het ook nu nog plaatsvinden en wel bijzonder in die gevallen dat de gelovigen zoeken naar het kennen van de wil van de Heer in een bepaalde situatie