Snel zoeken:
c Jona...het berouwde God

Jona 4, vergelijk Jeremia 18:7

God is barmhartig... en wij?
Jona is het niet met God eens. Hfdst. 2 overweldigd door macht van God. Hfst. 3 niet overweldigd door genade van God..... integendeel. Was liever Nahum geweest of Zefanja? Jona is boos op God. Wat een verbeelding. Jona weet het beter dan God, bidt het gebed van de betweter.

Twijfelt aan Gods liefde voor Israël?;
Twijfelt aan Gods wijsheid?;
Ik wist..... Matt. 25:24;
genadig, barmhartig, lankmoedig, groot van goedertierenheid... nou en? Ps. 103:8.

Jona wenst te sterven net als Elia. Vs. 8 tweede maal. Verschil?!

Jona krijgt privéles van God.
God beschikt een wonderboom - aanschouwelijk onderwijs. Welk doel... van misnoegdheid af te brengen? Is blij, maar waar blijft de dank? God beschikt worm. God beschikt oostenwind. zesde maal beschikt. Wat een drukte! Terecht boos? Ja?! Zou Ik dan Ninevé niet sparen.

Kinderen apart gezien: onwetend - verg. Hand. 17:30 tijden der onwetendheid. Deut. 1:18 uw zonen, die op dit ogenblik nog geen kennis hebben van goed en kwaad, die zullen daar komen.

Les: waarde van bekering in Gods oog: Jer. 18:1-11; Ezech. 18:21, 22; Jes. 55:6-9.

En wij? gevoelens van barmhartigheid voor onbekeerden en zij die in nood zijn. Barmhartige Samaritaan.