Snel zoeken:
c Gevaar van rijkdom

1. Beïnvloeding door tijdgeest. Time is money. Welaan dan. (5:1); Wij zullen....
a) Je beschikt niet over het leven (Job. 7:6-9)? Hoogmoed, vgl. Luk. 12:16-21;
b) Spr. 23:4, 5 'Tob u niet af voor rijkdom...' plotseling maakt hij zich vleugels;
c) 'Wie weet goed te doen (Luk. 12:47).... anders dan Rom. 14:23.

2. Waarschuwing van de Schrift: wie rijk willen worden, (1 Tim. 6:9, 10). Want de geldzucht (niet het geld op zich... Bellamy) is een (niet: de) wortel van alle kwaad: leugen, geweld, enz. om aan geld te komen. Spr. 15:27 'Wie hunkert naar onrechtmatige winst, vernielt zijn eigen huis'. Spr. 28:20 'Maar wie naar rijkdom jaagt, blijft niet ongestraft'. Spr. 28:22 'Een man boos van oog, hunkert naar rijkdom'. Loon van arbeiders ingehouden... vs. 4 Lev. 19:13; Deut. 24:14, 15. Rechtvaardige gedood. Jak. 5:6 - Luk. 16 Rijke man.

3. Voorbeelden: Laban: Gen. 24:30...' zodra hij de ring gezien had...' Gehazi: 2 Kon. 5:20...'Was het de tijd om dat zilver aan te nemen...'.

4. Advies: 1 Tim. 6:6: 'Godsvrucht met tevredenheid is grote winst..' vs. 8: Tevreden met voedsel en kleding. 1 Tim. 6:7: 'Niets in de wereld ingebracht, nemen niets mee' (zie Pred. 5:14). Ps. 49:10-13 laten vermogen aan aanderen na.... Kind geboren: grijpt - vuistje; mens sterft: hand los. Oude gezegde: 'Het laatste hemd heeft geen zakken'. Bankier op sterfbed onrustig... wat papiergeld in handen gestopt. Boer in Groningen... schilderij moest mee in graf. De lijst zat volgepropt met bankbiljetten. Wijs gebed: Spr. 30:8 'Geef mij armoede noch rijkdom', (ook vs. 9)

5. Wie rijk zijn...
1e punt: Ben je ook rijk in God?... Luk. 12:20. ctr. Rijke jongeling. Heb je schatten in de hemel?... Matt. 6:19-21.
2e punt: 1 Tim. 6:17: 'Beveel de rijken... niet hoogmoedig te zijn...' Zoals NABAL. Spr. 11:28: 'Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen'. Ps. 62:11: 'Als het vermogen aanwast, zet het hart er niet op'. Spr. 22:2: 'Rijken en armen ontmoeten elkander; hun aller Maker is de HERE'.
3e punt: Wat doe je ermee? 1 Tim. 6:18, 19 Luk. 8:3 vrouwen dienden de Heer met hun bezittingen. Matt. 27:27 Jozef van Arimathea stond graf af. 2 Sam. 19:31, 32 Barzillai verzorgde David. Hebr. 13:16 Weldadigheid en mededeelzaamheid... welbehaaglijk offer! Luk. 16:19 Maak u vrienden met de onrechtvaardige Mammon....

6. Maar ik ben niet rijk... zijn we allemaal i.v.m. vroeger vgl. 2 Kor. 8:12.

7. Grote Voorbeeld Christus was rijk werd arm... 2 Kor. 8:9. Had geen rustplaats voor voet... Luk. 9:58.