Snel zoeken:
c Huwelijk - 1. Alleen, verkering, verloving

Alleen... verkering, verloving:

a. Monteur
Een monteur zei eens tegen een dokter: 'Ik heb vele merken waar ik wat van moet weten, maar u heeft er maar twee. Hij vergat echter dat levend materiaal heel wat moeilijker 'te bewerken' is dan dood materiaal Gen. 1 en 2.

b. Realiteit er zijn mensen die verstoken blijven van het huwelijk. Ze blijven ongetrouwd, ondanks het feit dat God gezegd heeft: 'Het is niet goed dat de mens alleen zij'. De algemene is de zondeval waardoor de paradijslijke toestand verstoord is. In bepaalde gevallen is er ook een persoonlijk aspect, namelijk dat iemands houding, `zijn of haar gedrag een rol speelt'.

c. Alternatieve levensverbanden
Sommigen zoeken het alleen zijn op te heffen door alternatieve levensverbanden. Deze botsen alle met Gods voorschriften. God kent alleen het huwelijksverband. Gen. 2:24; Matt. 19:5, 6.

d. Alleen en toch gelukkig
De Schrift laat zien dat je alleen kunt zijn en toch gelukkig kunt wezen, namelijk gelukkig in de Heer. Daarbij mogen we al onze wensen en verlangens bekend maken bij God. Er staat dan niet dat God al die wensen verhoort, maar wel dat dan de vrede van God onze harten en gedachten bewaart in Christus Jezus. Fil. 4:4-6.
Een bijkomend punt is: je leven een zinvolle invulling geven 1 Kor. 7:32, 34.

e. De uitspraak van Paulus
- Goed geen vrouw aan te raken: betekenis is 'niet te trouwen' 1 Kor. 7:1;
- In welk verband en wanneer?;
- Geen gebod, gave;
- Om tegenwoordige nood 1 Kor. 7:26;
- Om verdrukking te besparen 1 Kor. 7:28;
- Met oog op korte bestaan - Christus komt 1 Kor. 7:29;
- Doel - toewijding aan de Heer 1 Kor. 7:32, 34.

f. Als het niet vrijwillig is
- Maar wat als het je opgelegd wordt > kichamelijke handicaps, etc.;
- Of als je 'overschiet'. Moeilijke situatie!! Pas op niet te verzuren;
- Dat maakt het voor jezelf en anderen er niet beter op!

g. Mogelijkheid van levensvulling is er: denk aan Anna de profetes Luk. 2:36, 37.
Dorkas Hand. 9:36-40. Mirjam(?) Meer mogelijkheden dan vroeger - praktijk voorbeelden te over.

h. Verkering is na bekering het belangrijkste, doe de goede keuze, zie de lessen van > Gen. 24
- Gebed algemeen en duidelijk gericht;
- Gelovige, geen ongelijk juk;
- Niet afgaan op uiterlijk, positie;
- Zoeken, begeven waar kontakten mogelijk zijn: bij de put, niet op de Mokerhei;
- Geduld hebben en tevens beslist zijn.

i. Verloving:
Bijbels voorbeeld Gen. 19:14; Deut. 22:23; Luk. 1:27. De verloving was een vaste relatie, trouwbelofte gegeven, al 'vrouw' genoemd, maar geen sexuele omgang, heel duidelijk bij Maria Matt. 1:18; Luk. 1:27. Denk aan waarschuwende les uit Gen. 34:7; 2 Sam. 13:12.

j. Grondslag voor huwelijk: Gen. 2:24.
Drie punten: Gen. 2:24
- Man - vader en moeder verlaten;
- Vrouw aanhangen;
- Die twee .... een vlees.

Huwelijk heeft kant
- Naar God toe;
- Naar elkaar toe;
- Naar de maatschappij toe.

Bruiloft en registratie geen bijbelsvoorschrift wel voorbeelden, maar is in ezen 'tijdgebonden'. Sinds 1811 registratie bij burgerlijke stand.