Snel zoeken:
c Huwelijk - 2. Een goeie vrouw hoe krijg je die?

Niet alleen een onderwerp voor jongeren:, maar ook voor ouders en kinderen.

Na de bekering is de verkering het belangrijkste punt.

Eerste man op aarde verkreeg zijn vrouw niet, maar kreeg haar. Hij had geen perikelen om een vrouw te zoeken. Hij hoefde geen keus te maken. Hij hoefde niet te zoeken naar de wil van God in dit punt. Hij kon voor 100% zeggen: De vrouw, die u mij gegeven hebt. In het oosten en tot voor kort gold hier: De vrouw die jullie mij gegeven hebben.

Nu zoeken we onze vrouw zelf. Maar ...toch graag de vrouw die God voor ons bestemd heeft. Hier geldt 'Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven' Spr. 18:22. Laat je niet afschrikken door 'Het getwist van een vrouw is als een gestadig druppelend lek' Spr. 19:13; Pred. 7:28. Maar laat je bemoedigen door 'Een verstandige vrouw is van de Here' Spr. 5:18; 19:14; 31:10.

Maar... wordt het huwelijk niet in de hemel gesloten? Het huwelijk is een instelling van God, maar het wordt op aarde gesloten. Wat anders is dat het in de hemel erkend wordt. God brengt niet 'Jantje' en 'Marietje' bij elkaar, daar zijn ze zelf bij. Maar gelovigen zullen hun huwelijkskeuze niet buiten de Heer om willen doen. Hij wil ze daarin leiden. Als twee mensen tot een huwelijk besluiten zijn ze door dat huwelijk - hoe dan ook tot stand gekomen - door God samengevoegd. Maar het is hun keuze om samen het huwelijk in te gaan.

Belangrijke lessen uit het huwelijk van Izašk Gen. 24.

Dit hoofdstuk geeft geen voorschrift, maar bevat een voorbeeld waaruit lessen te trekken zijn. Die zijn de volgende:

a. Abraham is doordrongen van het belang van de zaak. Zijn wij als ouders dat ook en zijn de huwelijkspartners dat ook?

b. Abraham wil geen vrouw uit de Kanašnieten. Geen ongelijk juk 1 Kor. 7:39; 2 Kor. 6:14.

c. EliŽzer moet zich niet van de roeping om de vrouw naar het land te brengen laten afbrengen - als de vrouw niet mee wil dan moet het overgaan.

d. Abraham heeft geloofsvertrouwen: 'God Zal zijn engel zenden' Niets te gering Job 36:5.

e. EliŽzer is nuchter. Hij gaat niet op de Mokerhei op een vrouw zitten wachten, maar bij de waterbron waar meisjes kwamen om te putten. Denk aan: weekends, jongerendagen, etc.

f. De knecht onderkent het belang van gebed... bedenk dat al voordat je 'bij de put' zit. Inhoud van dat gebed: niet mooie vrouw, rijke pa. Maar flinke, behulpzame vrouw. Maar het oog wil toch ook wat? Oke, maar kijk niet enkel naar een mooi behangetje, maar ook naar een van goede kwaliteit.

h. Rust, duidelijkheid, beslistheid
Niet overhaasten... ja, maar anders pikt een ander ze in...... nou en?? Laat je als meisje niet overdonderen door zijn uitspraak dat hij zeker weet dat het van de Heer is. Neem bedenktijd en zeg: 'Als dat zo is zal de Heer het mij ook wel duidelijk maken'.

i. Moet meisje altijd maar afwachten? Uiteindelijk 'vraagt' het meisje? Illustratie: Een jongen was duidelijk verliefd op een meisje, maar durfde haar niet te vragen. Meisje zei tenslotte een keer: 'Ik ga trouwen' De jongen schrok zich wezenloos en vroeg: 'Met wie?' Meisje zei: Dat lees je in 2 Sam. 12:7. Beslistheid is niet verkeerd als de zaken duidelijk zijn. Rebekka was ook beslist!