Snel zoeken:
c Huwelijk - 3. Getrouwd en dus gelukkig?

Over de titel
Understatement: Getrouwd en toch gelukkig.
ReŽle titel: Getrouwd en dus gelukkig.
We kennen ook: Ze zijn gelukkig getrouwd en ze zijn gelukkig.... getrouwd.

Gen. 2:24
Huwelijk geen uitvinding van de mens, maar Gods ontwerp voor man en vrouw. Gen. 1 vermeld het feit v.d. schepping Gen. 2 vermeldt de wijze v.d. schepping. Gen. 1 naar Gods beeld Gen. 2 aanvulling van elkaar. Gen. 1 nadruk op vermenigvuldiging Gen. 2 nadruk op eenheid.

Huwelijk bedoeld om eenzaamheid op te heffen.
Om hulp te zijn. Om geluk te brengen. Dat geluk was er, zie de extase bij Adam.

Drie punten:
Vader en moeder verlaten - loslaten van bepaalde. Relatie, wel altijd eren. Gevaar: geen zelfstandigheid, invloed van de ouders te groot. Vrouw aanhangen - boven alle andere relaties - aankleven. Gevaar: 2e liefde - de zaak, het werk, de hobby, het huishouden. Zijn vrouw - niet 'een' vrouw, niet 'vrouwen', niet 'man'. Die twee tot een vlees. Gevaar: sexuele eenheid los van geestelijke.

Volgens Mark. 10:2; Matt. 19:3 niet scheiden. De mogelijkheid open laten betekent huwelijk op springen zetten. Het huwelijk kent geen noodluik.

Liefde kun je leren is niet irreŽel - zie op God en Christus - ontdek het unieke in je partner. Liefde vraagt energie - zie je in de Schrift - liefde wil de geliefde waarderen. Liefde is niet oncontroleerbaar, maar onderworpen aan mijn wil. Liefde moet je geven om ze te ontvangen - konsekwent je best doen voor de geliefde.

Liefde - epithumia - verlangen (lichamelijk). Liefde - eros - niet uitsluitend zinnelijk, romantisch. Liefde - storge - gelukkige relatie, bij elkaar horen. Liefde - phileo - koestert, verheugt zich maar verwacht reaktie. Liefde - agape - onzelfzuchtig - waardeert en dient.

Van het lichamelijke opklimmend naar het geestelijke.

Voor een gelukkig huwelijk moet je je inspannen, het gaat niet zo maar!! Soms moet je er voor 'vechten'.