Snel zoeken:
Broos vaatwerk is toch verfijnd, kostbaar vaatwerk?

1-Petrus 3:7
Betreft: 1 Petr. 3:7

Vraag: Ziet het woord door "broos" (nw. Vert.) of "zwak" (St. Vert; Telos) weergegeven op zwakheid van het vat of op de kostbaarheid ervan. Broos vaatwerk is toch verfijnd, kostbaar vaatwerk?

Antwoord:
Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Verfijnd vaatwerk is in de regel broos of zwak. Maar zwak vaatwerk is niet altijd kostbaar. De kwestie is nu dat het woord dat hier gebruikt is door de meeste vertalingen met zwak is weergegeven en zo staat het ook in het Griekse Woordenboek.
Voor kostbaar heeft het Grieks namelijk een ander woord en als het de bedoeling was op de kostbaarheid van het vat te wijzen, dan hadden we dat woord mogen verwachten (vgl. 1 Petr. 3:4).
Het verband maakt ook wel duidelijk dat het gaat om ruwe behandeling van een zwakker iemand en niet op een onwaardigen behandeling van een kostbaar iemand.
Deze uitleg geven de meeste verklaarders ook.