Snel zoeken:
Wil God dan dat de mensen lijden?

1-Petrus 4:19
Betreft: 1 Petr. 4:19

Vraag: Wil God dan dat de mensen lijden?

Antwoord:
In de eerste plaats moeten we bedenken, dat het gaat om gelovigen aan wie Petrus schrijft. Gelovigen hebben in deze wereld lijden te verwachten. Christus heeft gezegd: "Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen". Dat wil niet zeggen, dat de gelovigen doorlopend vreselijk vervolgd zullen worden, maar dat smaad en hoon in deze wereld ons normale deel zijn en dat kan overgaan in lijfelijke vervolging.
Als dat het geval is dan gaat dat niet buiten God om en is het naar Zijn wil. Dan laat Hij dat lijden over ons komen. Denk hierbij aan de uitspraak van Jak. 5:14: "Als God wil en wij leven".
Er is echter meer van te zeggen. Lijden als gelovigen is naar de wil van God en daarin kunnen we God verheerlijken. Er is echter ook een lijden dat niet naar de wil van God is daarover spreekt vers 15. Vers 19 staat daarmee in contrast en moet vanuit de tegenstelling met vers 15 begrepen worden.
Er bestaat voor de christen dus tweeŽrlei vorm van lijden: lijden als kwaaddoener wat niet naar Gods wil is en lijden als christen terwille van het geloof en dat lijden is wel naar Gods wil. God wil dus niet ons lijden op zichzelf, maar als we als Christen lijden is dat een lijden naar de wil van God. Dat is het lijden dat zin heeft voor de gelovigen.

De vraag op zichzelf kunnen we zo beantwoorden dat God niet het lijden wil en daar behagen in zou scheppen. Als er lijden is dan wil hij dat gebruiken. Maar zoals gezegd, het gaat in dit vers om het lijden van gelovigen.