Snel zoeken:
Waarom staat er in 1 Petr. 4:8 en in Jak. 5:20 dat de liefde tal van zonden bedekt?

1-Petrus 4:8
Betreft: 1 Petr. 4:8 en Jak. 5:20

Vraag: Waarom staat in 1 Petr. 4:8 en in Jak. 5:20 dat de liefde tal van zonden bedekt, zo ook in Spr. 10:12?

Antwoord:
In 1 Petr. 4 en Jak. 5 ligt de nadruk op het feit, dat de liefde niet slechts een enkele zonde vergeeft, maar tal van zonden. Dat laatste dan niet in de zin van "wel vele maar niet alle", maar in de zin van "niet een enkele maar wel vele".

Spr. 10 legt er de nadruk op dat alle zonden - welke dan ook - door de liefde bedekt worden. Men kan ook vertalen "allerlei zonden".