Snel zoeken:
c Huwelijk - 7. Als het niet goed gaat

Gods huwelijksformulier > Ef. 5:22-33; (Gen. 2:18)

Mooier onderwerp
Je kunt beter spreken over een ander onderwerp namelijk over de schoonheid van het huwelijk als een innige verbinding in liefde, tot vreugde van elkaar Deut. 24:5 door het delen van elkaars interesses en door wederzijds dienstbetoon, tot eer van God (alles geschapen tot Gods eer). Op de hele wereld en onder alle mensen hoor je als een twee-eenheid bij elkaar. Daarbij geldt dat je als christenen samen een beeld mag zijn van Christus en de Gemeente.

De zonde
Helaas is de zonde in de wereld gekomen en ze heeft het huwelijk niet onberoerd gelaten. Daarbij kunnen zich de volgende problemen voordoen:
- Een van de partners of beiden worden beheerst door egoÔsme, egocentriciteit;
- Men heeft elk zijn eigen interessesfeer en groeit uit elkaar en is op elkaar uitgekeken;
- Er kan een '2e liefde' optreden, dat hoeft niet een andere vrouw te zijn, maar kan de zaak zijn of het huishouden of iets anders. Een voorbeeld hebben we in de man van de Sunamitische en in Nabal.

- De man kan zich gedragen als een pantoffelheld, de vrouw als een kenau met 'haar op haar tanden'.

Echtscheiding
Daardoor ontstaat het probleem van de echtscheiding.... in praktijk steeds gemakkelijker doorgevoerd. Echtscheiding is echter niet Gods weg hoe moeilijk de situatie ook kan zijn. Zie je eigen fouten in erken ze, wek je liefde weer op door te bedenken wat je vroeger in elkaar zag en wat je aantrok en stimuleer dat. Lees als man en vrouw je 'eigen tekst gedeelte' en volg dat op, zie Ef. 5:22-33.

Algemene regel
Het huwelijk is bedoeld voor het leven Rom. 7:2, 3; 1 Kor. 7:39. Wat God samengevoegd heeft scheide de mens niet: Matt. 19:6. Geldt voor alle mensen, betreft nl. een scheppingsordening. Echtscheiding is echt geen scheiding, maar een breuk, een scheur waarbij vaak ontrouw een rol speelt - Maleachi 2:14-16. Vandaar waarschuwingen als: Matt. 5:32; 19:3-12; Mark. 10:2-12; Luk. 16:18.

Tegenwerpingen
God heeft onder IsraŽl toch echtscheiding toegestaan? Deut. 24:1-4. Deze verzen bevatten geen toestemming tot scheiding, maar een gebod om bij scheiding (verstoting) een scheidbrief te schrijven en is slechts toegestaan om de hardheid van hart Matt. 19:7,8. Verder bevatten ze een verbod tot hertrouw van de verstoten vrouw en dat zelfs na de dood van de tweede man.

Maar Paulus dan?
Paulus schrijft over het feit dat een ongelovige van zijn gelovige vrouw wil scheiden en stelt slechts dat de vrouw dan de scheiding moet aanvaarden 1 Kor. 7:15.

Echtscheiding geen overspel
De Bijbel keurt echtscheiding af, maar op zichzelf is echtscheiding noch geen overspel - Hertrouw met een ander is dat wel Matt. 19:9; Mark. 10:11; Luk. 16:18. Bovendien is echtscheiding meestal een aanleiding tot overspel Matt. 5:32.

Drie meningen
Over echtscheiding en hertrouw bestaan in het algemeen drie meningen.
a. Buitenechtelijke geslachtsgemeenschap verbreekt het huwelijk absoluut. In principe is hertrouw dan geen overspel;
b. Het huwelijk is niet verbreekbaar. Hertrouw is altijd overspel;
c. Huwelijk is in principe onverbreekbaar. Hoererij geeft geen recht tot echtscheiding maar is wel een mogelijkheid tot echtscheiding. Hertrouw in dat geval geen overspel.

Mening a baseert zich op 1 Kor. 6:16
Sexuele gemeenschap is een zo overheersend bestanddeel van het huwelijk dat het een huwelijk institutioneert of verbreekt. Zie ook Matt. 5:32 en 19:9. Deze opvatting heeft extreme konsekwenties, namelijk dat als een man bij een hoer geweest is, hij met haar getrouwd zou zijn.

Mening b baseert zich op Matt. 5:32; 19:9 met wegverklaring van de uitzonderingsclausule Mark. 10:11, 12; Luk. 16:18; Rom. 7:3; 1 Kor. 7:10, 11. Ook deze mening heeft extreme konsekwenties. Bekeerde heidenen blijven dan altijd overspeligen dat in contrast met 1 Kor. 6:10, 11 en zullen het koninkrijk Gods dus niet beŽrven.

Mening c baseert zich op Matt. 5:32; 19:9 maar met een andere verklaring van 1 Kor. 6:16 ddan mening a.

Cruciaal punt
Uiteindelijk komt alles neer op de zin van de 'uitzonderingsclausule' van Matt. 5:32 en 19:9 en daarnaast op strekking van 1 Kor. 7:15 namelijk of 'niet gebonden zijn' alleen maar ziet op niet slaafs tot dienstbaarheid gebonden zijn. Maar niet hetzelfde is als 'vrij zijn om te trouwen' waarover 1 Kor. 7:39 spreekt.

Deze veschillen van inzicht zullen er wel altijd blijven en we zullen op de ene of de andere manier er mee moeten leren leven als we tenminste de eenheid onder de gelovigen willen bewaren.