Snel zoeken:
Is Maria de vrouw van Petrus?

1-Petrus 1:11
Betreft: 1 Petr. 5:13

Vraag: Mogen we uit dit vers gecombineerd met Mark. 12:12 afleiden dat de Maria die daar genoemd wordt de vrouw van Petrus is en dat hij haar in zijn brief "de medeuitverkorene" noemt?

Antwoord:
Over deze zaak bestaat nogal wat verschil van mening. Velen verklaren deze verzen figuurlijk en wel zo: Met Babylon doelt Petrus op Rome, dat hij met het oude afgodische Babylon vergelijkt.
De medeuitverkorene zou slaan op de Gemeente te Rome. Met Markus, mijn zoon is bedoeld dat Markus zijn geestelijke zoon is.

Met de laatste verklaring kunnen we heel goed meegaan. Het woord "zoon" heeft in de Schrift en in het spraakgebruik van het oosten een heel wijde betekenis. Het kan zien op een lijfelijke zoon, maar ook op een jongere voor wie men een geestelijke vader is. Zelfs kan het bij koningen zien op een opvolger. Het is in ieder geval niet waarschijnlijk dat Markus een lijfelijke zoon van Petrus zou zijn. De overlevering weet daar niets van en in Hand. 12 missen we iedere aanduiding van een huwelijksverbinding tussen Petrus en de daar genoemde Maria. Die zou men dan toch verwachten.

Dat met Babylon Rome bedoeld zou zijn is niet meer dan een speculatie, net zo goed als de gedachte dat hij met de uitverkorene daar de gemeente zou bedoelen. We houden het erop dat Petrus zich in de streken van Babylon bevond en dat de medeuitverkorene zijn vrouw is. We weten dat hij gewend was zijn vrouw mee te nemen op reis (1 Kor. 9:5).