Snel zoeken:
c Ik en mijn huis zullen de Here dienen Jz 9-13

Jozua 9
JOZUA 9 t/m 13

Hfdst 9 - Koningen verenigd tegen IsraŽl: Eendracht maakt macht, maar... niet tegen het volk van God als ze de Heer dienen. Voor dat volk geldt evenmin dat hun eendracht macht maakt als ze niet in de weg van de Heer zijn (denk aan verbond tussen Achab&Josafath).

Inwoners Gibeon: gehoord van de daden Gods (zie 2:9).

List: Kinderen van de duisternis verstandiger dan kinderen van het licht (Luk. 16:8). Gebruiken daarbij vleierij?: Van een ver land.

Jozua en oudsten:
Wisten gebod van God > Ex. 23:32; 34:12 > Jozua 9:7 vroegen de Gibeonieten wel iets Jozua 9:7, maar vroegen God niet: Jozua 9:14 > Num. 27:18-23 ze sloten een verbond....

Na drie dagen: IsraŽl komt bij Gibeon, Kefira, BeŽroth, Kirjath-Jearim > 16, 17. Slaan ze niet het zwaard: verbond... gezworen bij de Heer, vs. 19. Gezworen tot je schade? Toch eed houden! > Ps. 15:4 contra Zedekia. Saul verbreekt het verbond: 2 Sam. 21:1. Valse ijver, geen ijver voor God: 2 Sam. 21:2. Tweedracht .......bekend verschijnsel. Denk aan Rich. 6 en 9.

Wijze beslissing: niet gewoon opgenomen in volk, maar houthakkers en waterputters: tempelhorigen.

Hfdst. 10
Slag bij GibeonAdoni-zedek verenigt diverse koningen tegen Gibeon. Hulproep van Gibeon: uur der waarheid voor IsraŽl: vs. 6 (denk aan optreden Russen > Warschau). Jozua blijft eed trouw!! vs. 7 De Here bemoedigt hem vs. 8. De overwinning is Gods werk: verwarring vs. 10; hagel vs. 11.

Zon sta stil te Gibeon en gij maan, in het dal van Ajalon 10:12 > vanuit standpunt v.d. mens verg. Hand. 27:27. Alle koningen verslagen, steden ingenomen. Uitgegaan van Gilgal, terug naar Gilgal: plaats van de besnijdenis.

Hfdst. 11
Noordelijk Kanašn: Jabin roept koningen uit het noorden bijeen talrijk, veel paarden en strijdwagens vs. 4.

Vrees?
Bemoediging van de Heer > vs. 6
Overwinning van de Heer > vs. 8
Gehoorzaamheid aan de Heer > vs. 9, 12, 15, 20 Rust vs. 23.

Hfdst. 12
Lijst verslagen koningen. Laat zien hoe God met IsraŽl was.

Hfdst. 13
Nog te veroveren steden > belofte van hulp vs. 6, maar verantwoordelijkheid van volk verdeling van Overjordaanse. Lot van Bileam vs. 22 contrast Num. 23:10.