Snel zoeken:
Het profetisch spreken van de Heer Jezus in de Psalmen

Psalmen 109
Betreft: Het profetisch spreken van de Heer Jezus in de
Psalmen.

Vraag:
Deze Psalmen (zoals Ps.109) zijn toch (meestal) door David gedicht?
Bedoelt u met profetisch
van de Heer Jezus dat de Heer door David heen spreekt?

Antwoord:
Zo zou je het kunnen zeggen, maar dan niet alleen zo, dat de Heer Jezus toen door David heen sprak, maar ook zo dat David vertolkte welke gevoelens er
in het hart van de Heer Jezus zouden zijn tijdens zijn omwandeling op aarde.

Zo heeft het spreken van David dus een profetisch karakter.