Snel zoeken:
Zingen van Psalmen

Psalmen 
Betreft: Zingen van Psalmen

Vraag:
Waarom worden in sommige kringen er (haast) geen Psalmen gezongen?

Antwoord:
Onder de Psalmen zijn lofliederen, leerdichten of onderwijzende liederen met een profetische strekking. Ze zijn echter afgestemd op het leven van een IsraŰliet onder de wet en in de bedeling vˇˇr het kruis en vˇˇr de uitstorting van de Heilige Geest. Dat men in bepaalde kringen niet veel Psalmen zint hangt nu samen met het volgende:
- De Psalmen geven zoals gezegd de gevoelens weer van de IsraŰlieten onder de wet en vˇˇr het kruis. Ze spreken dan ook nooit over God als onze Vader in Jezus Christus en bevatten slechts profetisch iets aangaande Jezus Christus.
- Met deze liederen kan de gemeente nu dus nooit tenvolle uitdrukken wat het werk van Christus inhoudt en God daar de lof voor brengen.
- Vele Psalmen zijn zogenaamde wraakpsalmen (lees Ps.137), die wij in deze bedeling van de genade niet zo maar na mogen spreken.
- Enkele Psalmen spreken in algemene zin van de trouw van de Heer en de waarde van Zijn Woord, die kunnen dus ook onze gevoelens vertolken (De Heer is mijn Herder; Zalig hij, die Jakobs God e.d.) En die worden dus wel gezongen.