Snel zoeken:
Waarom wordt hier over 'zevenvoudig' gesproken?

Psalmen 12:7
Betreft: Ps 12: 7

Vraag:
Waarom wordt hier over 'zevenvoudig' gesproken?

Antwoord:
Edele metalen zoals zilver en goud worden gelouterd om ze te reinigen van onzuivere bestanddelen. Door verhitting smelt het metaal en daarbij komen de onzuivere bestanddelen bovendrijven, die dan verwijderd worden. Dit proces kan men verschillende keren herhalen en zo verkrijgt men een steeds zuiverder materiaal. Volgens een goudsmid is het goud pas goed gereinigd als het goud je gelaat geheel zuiver weerspiegelt. In Psalm 12 wordt nu over een zevenvoudige loutering gesproken, dat betekent een volkomen loutering, want zeven duidt op volkomenheid.