Snel zoeken:
De meeste wensen worden toch niet vervuld.

Psalmen 37:4
Betreft: Ps 37: 4

Vraag:
De meeste wensen worden toch niet vervuld. Hoe persoonlijk is God in privťzaken?

Antwoord:
De IsraŽliet had de belofte van aardse zegen en mocht daarom ook bidden. We zien in 1 Kr.4: 9 en 10 de waarheid van Ps.37: 4 bevestigd. Wat ons betreft hebben we niet de garantie van voorspoed in aardse zaken, maar wel van geestelijke zegening en dat God alles wat we wedervaren voor ons geestelijk heil doet meewerken (Rm.8: 28). Als we daarom bidden dan ervaren we dat ook. De moeilijkheid is echter dat we God daarin zo weinig vertrouwen. Wat ons onderhoud en alle andere aardse zaken betreft, mogen we erop vertrouwen dat de Heer ons datgene wil geven wat we nodig hebben. We mogen Hem daarom vragen. God is daarin heel persoonlijk. Maar wat zijn onze wensen? Betreft dat vaak niet veel meer dan 'kleding en onderdak'? Te zeggen dat de meeste wensen niet vervuld worden roept dus de vraag op wat voor wensen we hebben? Zijn ze nuttig voor ons? Of zijn er misschien verhinderingen voor de verhoging die bij ons liggen?

Dit onderwerp is te uitgebreid om in een vragenbeantwoording afdoend te behandelen. Aangeraden wordt het boekje 'Bidden in de Heilige Geest' van H. A. Ironside te lezen.