Snel zoeken:
c IsraŽl na de wegvoering naar Babel

De tijden van de volken (Luk. 21:24).
Korte uitleg Dan. 2 en 7:
Gouden hoofd leeuw met 2 vleugels Babylonische rijk 609-539 v. Chr. Zilveren borst beer, op een zijde Perzische rijk 539-331 v. Chr. Koperen buik panter, 4 koppen, 4 vleugels Griekse rijk 331-200/148/64/30. IJzeren benen ijzeren beest, 10 horens Romeinse rijk 64v-476 n. Chr. Voeten m. leem hersteld in eindtijd.

Steen zonder handen afgehouwen - Zoon des Mensen - Messiaanse rijk.

Dan. 2 geeft 'wereldgeschiedenis' - Dan. 7 heeft 'heilsgeschiedenis'.

Geschiedenis van IsraŽl
- Tijdens Babylonische rijk - 70 jaar in ballingschap - 606/5 1e wegvoering - DaniŽl;
- Tijdens Perzische rijk - (ram - Dan. 8);
- Terugkeer op bevel van Cyrus onder leiding van Zerubabel en Jozua;
- Tempel herbouwd - 536 altaar opgericht 535/534 fundament gelegd.
Werk neergelegd 521/520 in 516 werk hervat.
Haggai/Zacharia (Ezra 1;2; 4:4-23; 4:24; 6:15).
Aanslag van Haman - 479/478.
Terugkeer van Ezra -458 wet onderwezen.
Terugkeer van Nehemia - 445 > Muur van Jeruzalem herbouwd.
- Tijdens Grieks - Macedonische rijk (geitebok-Dan. 8) - na 323 uiteen, tenslotte 4 rijken:
Egypte SyriŽ en MacedoniŽ en Thracie > minder belangrijk.
Dan.11
Koning van het Zuiden Koning van het Noorden (rijk v.d. Ptolemeeen) (rijk van de Seleuciden) Judea eerst onder Egyptische heerschappij-323/302-198. Daarna onder Syrische heerschappij.

175-163 Antiochus Eppiphanes kleine horen in Oosten (Dan. 8:9-12, 23-25) type van Antichrist -tijd van Grote Verdrukking (Dan. 11:21-39). Vrijheidsstrijd van de Makkabeeen 165 Tempel gereinigd (Chanoekafeest Joh. 10:22). verbond met Rome gesloten.
- Tijdens Romeinse rijk 64/63 ingelijfd - Herodessen vazalvorsten. Rom. Stadhouders.

Omstreeks 4 v. Chr. Jezus Christus geboren. Verworpen - gekruisigd.

70 n. Chr. Jeruzalem ingenomen door de Romeinen, tempel verwoest. Deportaties.

Door val van de Joden heil tot de volken - Rom.11. Herstel na de volheid van de volken.