Snel zoeken:
Slaat dit op verraad van Judas?

Psalmen 41:10
Betreft: Ps 41: 10 ivm Jh.13: 18

Vraag:
Hoe komt men ertoe Ps.41: 10 te laten slaan op het verraad van Judas?

Antwoord:
Het antwoord op deze vraag is vrij eenvoudig en wel dit: de Heer Jezus Zelf heeft dat gedaan. In Jh.13: 18 lezen we namelijk: 'maar het schriftwoord moet vervuld worden: hij die mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven'. Hieruit blijkt dat Ps 41 een zogenaamde Messiaanse psalm is.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Ps 16 (vgl. vers 10 met Hand.2: 31 en 13: 35) en Ps 22 (vgl. vers 2 met Mt.27: 46; vers 19 met Mt.27: 35 en vers 23 met Hb 2: 12).

Want anders is dat het voor ons niet altijd even gemakkelijk is op grond van een psalmwoord op zichzelf uit te maken of dat woord op de tijd van de Heer Jezus slaat. In de bovengenoemde gevallen is dat echter geen probleem, want het Nieuwe Testament zelf geeft dat in deze gevallen heel duidelijk aan.