Snel zoeken:
mensen die steden of landen naar hun namen noemen?

Psalmen 49:12
Betreft: Ps.49: 12

Vraag:
Kunt u een voorbeeld geven, dat mensen steden of landen naar hun namen noemen?

Antwoord:
In absolute monarchieŽn en in dictatoriaal geregeerde landen tref je dat geven van persoonsverheerlijkende namen eerder aan, dan in democratische. Bij ons vernoemd men bijv. een stad of dorp naar de koningin zoals 'Wilhelminaoord'. Zo worden ook straatnamen naar vorstelijke personen genoemd.
Anderen geven dan die naam aan zo'n straat, dorp of stad, maar het kan ook gebeuren dat iemand dat zelf doet
Zo waren er in het Grieks-Macedonische rijk divers steden die AlexandriŽ heetten en het is aannemelijk dat Alexander de Grote daar zelf de hand in had of er invloed op uitoefende
In Rusland zien we dit fenomeen heel sterk. St. Petersburg is genoemd naar czaar Peter de Grote. Of hij dat zelf gedaan heeft, weet ik niet. Later na de revolutie van 1917 werd de naam veranderd in Leningrad naar Lenin de 'held' van de revolutie. Zo werd een bekende stad aan de Wolga Stalingrad genoemd. Dit zijn zo enkele voorbeelden,, verg. Gn 4. 17