Snel zoeken:
Slaan deze verzen wel op IsraŽl?

Psalmen 69:23
Betreft: Ps. 69: 23,24

Vraag:
Slaan deze verzen wel op IsraŽl? Het is toch een Messiaanse Psalm, die spreekt over de Heer Jezus

Antwoord:
Psalm 69 is inderdaad een Messiaanse Psalm, dat blijkt uit vers 10 (zie Joh. 2: 17,18) en vers 22 (zie MŤt. 27: 34; 48; Mw 15: 36;Joh. 19: 28-30). Als een Psalm messiaans is, wil dat niet zeggen, dat alles wat erin staat ook op de Heer Jezus betrekking heeft. Welnu, vers 23,24 spreekt over oordeel. Dat oordeel treft niet Jezus Christus, maar dat wordt afgeroepen over hen, die Hem verworpen hebben. Dat slaat dus op het onbekeerlijke deel van IsraŽl zoals uit Rm. 11: 9,10 blijkt. Anderzijds spreekt de Psalm over verlossing en herstel, namelijk in vs. 36. Zoals het oordeel heeft plaatsgevonden, zo zal ook dit herstel plaatsvinden. Wij leven in de tijd dat de voorafschaduwing daarvan zich begint af te tekenen.