Snel zoeken:
Mus en zwaluw

Psalmen 84:4
Betreft: Ps 84: 4

Vraag:
Waarom worden mus en zwaluw hier genoemd? Gaat het om hun natuur? Zijn ze een beeld van de gelovigen?

Antwoord:
Deze tekst laat de tedere zorg zien, die God heeft voor Zijn schepselen. De mus is waardeloos en de zwaluw rusteloos, maar ze vinden een plaats van rust bij de Heer, bij Zijn altaren. De psalmist, die in de vreemde vertoeft, benijdt als het ware deze diertjes. De mens is in zichzelf net zo waardeloos als een mus, die bij vijf stuks verkocht worden voor een penning en hij is even rusteloos als de zwaluw die altijd maar in de weer is en gejaagd voedsel zoekt; die mens vindt echter rust bij Gods altaren of beter gezegd: we vinden rust in de waarheden, die door het altaar worden voorgesteld. Het altaar wijst namelijk heen naar Christus en Zijn werk.