Snel zoeken:
Levensjaren of de dagen van de zwangerschap?

Psalmen 139:16
Betreft: Ps. 139: 16

Vraag:
'De dagen die geformeerd zouden worden', ziet dat op onze levensjaren of op de dagen van de zwangerschap?

Antwoord:
In Ps 139 gaat het erom dat God alle dingen van ons weet en dat we ons niet voor hem
verbergen kunnen. Alles is - om met Hb 4: 13 te spreken - voor de Almachtige en Alwetende God 'naakt en geopend'.
Vers 1-6 getuigt dat God al onze gedachten kent, vers 7-12 laat zien dat we God nooit en nergens ontlopen kunnen, vers 13-16 geeft daarop aan dat God ons al zag voordat we geboren waren.
Nu is
de meest aannemelijke verklaring van de uitdrukking 'de dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond' dat daarmee die dagen bedoeld zijn, dat de mens voor het oog van mensen verborgen, maar niet verborgen voor het oog van God, in de moederschoot gevormd werd.