Snel zoeken:
Hoe kan David zo haten?

Psalmen 139:21
Betreft: Ps 139: 21 en 22

Vraag:
Wij behoren onze vijanden lief te hebben, hoe kan David dan zo haten?

Antwoord:
Ten eerste moeten we bedenken, dat het David niet gaat om mensen, die hem kwaad gedaan hebben en die hij daarom haat. Nee, het gaat hem om de eer van God. De goddelozen keren zich tegen God en daarom haat David hen. Daarbij moeten we onder goddelozen de opstandigen onder IsraŽl verstaan.

Ten tweede moeten we bedenken dat David leeft in de bedeling van de wet en niet in die van de genade. De tegenstelling daartussen komt al tot uiting in de Bergrede waar het nieuwe gebod van de Heer veel verder gaat dan het gebod van de wet. Lees Mt 5: 38 en 43 met de daarmee verbonden verzen.

In de derde plaats zit er in de Psalmen een profetische strekking. Het vijfde boek verplaatst ons in de tijd vlak vůůr dat Christus wederkomt om te oordelen en om Zijn heerschappij te aanvaarden. In die tijd zullen de rechtvaardigen Gods wraak afroepen over de onrechtvaardigen hier op aarde. Nu echter zullen we nog steeds de zondaar het lieflijk aanbod van Gods genade voorstellen en God bidden of zondaars tot bekering mogen komen.