Snel zoeken:
Voor God verstoppen

Psalmen 139:8
Betreft: Ps. 139: 8

Vraag:
Wat betekent dit vers?

Antwoord:
Dit vers moeten we beschouwen in het licht van het voorgaande vers en de volgende verzen. Er wordt mee aangegeven:
Dat we ons nooit voor God kunnen verstoppen. We kunnen hem nooit ontlopen. Zouden we naar de hemel opvaren dan is God daar. Dat is vrij logisch, maar het gaat om het nu volgende: zouden we in het dodenrijk afdalen dan is God daar ook. Dat wil zeggen: Hij ziet ons daar. En als we naar het uiterste hoekje van de zee of de aarde ons begeven dan is God daar ook. Zelfs de duisternis verbergt ons niet voor God (vs.11).
Maar er zit ook vertroosting in: God ziet ons niet alleen, Hij kent niet alleen al onze gangen, maar Zijn rechterhand houdt ons vast (vs.10). Zelfs als wij van Hem weg zouden willen vluchten - zoals Jona - dan brengt Hij ons waar Hij ons hebben wil.
Dat is het vertroostende van deze verzen.