Snel zoeken:
c IsraŽls geschiedenis... wat leren we ervan

Het falen van het volk van God

1. De Bijbel toont ons:
a) De grootheid, goedheid, de trouw... van God, die altijd alles goed maakt;
b) Het falen van de mens 'in het vlees';
c) De overwinning van de gelovige in de kracht van God.

2. Dit zien we ook in de geschiedenis van IsraŽl. Naast struikelingen zien we dat IsraŽl tijdens het eerste deel van de woestijnreis twee maal op zeer ernstige wijze faalt, ja ten val komt. Dat is bij het oprichten van het gouden kalf en bij Kades Barnea, de geschiedenis van de twaalf verspieders.

3. Gouden Kalf (Ex. 32)
* Mozes is uit het zicht. Volk hing aan zijn persoon, geen zelfstandige geloofsweg met zicht op God. Als leiders wegvallen gaat men wankelen, als ze falen is men nergens. Vergelijk de zorg van de Heer in Joh. 14. Zie Hand. 8 Filippus weg... toch blijdschap. Invloed van Egypte - de wereld... gouden kalf... was heilig dier... later Jerobeam twee stuks. Afgod, voert van God af... is God - af ....ijdelheid.

* Toepassing op onze tijd - 1 Joh. 5:21: geld, macht, sex, enz. Occulte zaken, satanscultus.

* Ašron faalt (vs. 1) > mensenvrees. Probeert w.s. te weerhouden door sieraden te vragen (vs. 2), wil afgoderij voorkomen en ombuigen (vs. 5), maakt het volk tot spot (vs. 25) erkent zijn schuld niet > smoes (vs. 24).

* In tijd van verval komt het aan op de trouw van 'de enkeling' > Levieten vs. 29 > tegen vlees en bloed in.

* Uw volk (vs. 7 God tegen Mozes), zijn God (vs. 11 Mozes t.o.v. God), uw volk (vs. 11 Mozes tegen God), zijn volk (vs. 14 God t.o.v. volk).

4 Opstand bij Kades Barnea (Num. 13, 14)
* Vs. 23, 27 bewijs van vruchtbaarheid vs. 28, 29, 31 ongeloof vs. 32 kwaad gerucht > boze gezindheid. Laat ons een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren (14:4).

* Positief getuigenis van Jozua en Kaleb. Volk wil hen stenigen (14:10).

* Tuchtiging verg. vs. 2 met vs. 28; 40 dagen land, 40 jaar woestijn. 10 verspieders gedood (vs. 37, 38).

* Wij hebben gezondigd... ja, ja vs. 40. Maar trekken toch op. God is niet met hen.

5. * Zie ook opstand van Korach, Falen van Mozes. Slaat voor tweede maal water uit de rots. Toch water!