Snel zoeken:
Kleine letter of met een hoofdletter

Zacharia 1:9
Betreft: Zc 1: 9

Vraag:
Waarom wordt in 1: 9 engel met een kleine letter geschreven en in vers 11 met een hoofdletter?

Antwoord:
In Zc 1: 9 is sprake van een willekeurige engel daarom is engel met een kleine letter geschreven. In vers 11 gaat het om de Engel des Heren. We hebben dan te doen met God, beter gezegd met Jezus Christus in engelengestalte. Vergelijk Gn.18: 1: de Heer verscheen; vers 2 drie 'mannen'; vers 16 twee mannen vertrekken (zie 19: 1) en vers 22 Abraham blijft staan voor de Heer, dat is dus de derde Engel (de engelen verschijnen in dit geval in de gedaante van een mens).