Snel zoeken:
Wie is Jozua?

Zacharia 3
Betreft: Zc 3

Vraag:
Wie is Jozua? Waarom wordt hij hier aangeklaagd door satan en geoordeeld?

Antwoord:
Jozua is de hogepriester, die met Zerubbabel mee terugkeert (Ea 1: 2). De hogepriester vertegenwoordigt God bij het volk en het volk bij God. Dit laatste is hier het geval. IsraŽl wordt hier in Jozua gezien als onrein, daarom immers was het volk in ballingschap terecht gekomen, en satan klaagt het volk aan en wil eigenlijk zeggen: God U kunt met dit volk niets beginnen, want het heeft gezondigd en is totaal van U afgeweken. God doet echter de zonde van IsraŽl weg en bekleedt het volk met reine kleren en neemt het weer als Zijn priestervolk aan.