Snel zoeken:
Wie is de spruit

Zacharia 3:8
Betreft: Zc.3: 8 en 6: 12

Vraag:
Wie is de spruit uit 3: 8 en 6: 12?

Antwoord:
Met deze term wordt de Heer Jezus aangeduid. Deze Spruit:
- is de Koning (Jr.23: 5; 33: 15; Zc.9: 9)
- is de Dienstknecht (Zc.3: 8; Js.42: 1 e.a.p.)
- is de waarachtige Mens(Man)
(Zc. 6: 12)
Zie ook Js.53: 2 waar hij 'een loot' genoemd wordt.