Snel zoeken:
Wie zijn Helem, Tobia en Hen

Zacharia 6:14
Betreft: Zc 6: 14

Vraag:
Wie zijn Helem, Tobia en Hen, de zoon van Zefanja?

Antwoord:
Dit zijn mannen die na de Babylonische ballingschap uit Babel zijn teruggekeerd naar het land Palestina. Waarschijnlijk zijn ze enkele jaren later teruggekeerd dan Zerubbabel en Jozua (Ezra 1). Verder weten we niets van ze.