Snel zoeken:
Loofhuttenfeest

Zacharia 14:16
Betreft: Zc. 14: 16-19

Vraag:
Hier staat dat alle volken het Loofhuttenfeest te Jeruzalem moeten vieren. Het gaat dus om niet-Joden. Moeten wij nu jaarlijks aan deze traditie meedoen? Waarom wel/niet?

Antwoord:
Dit gedeelte is voor veel mensen een struikelblok, omdat (1) ze niet geloven in een toekomstig geestelijk herstel van IsraŽl, waarbij het koninkrijk van David weer zal worden opgericht
(denk aan Lk. 1: 32,33; Hd. 1: 6);
(2) ze het bijzonder karakter van de Gemeente of Kerk die pas begonnen is op de Pinksterdag van Hd. 2 niet zien en de hemelse positie van de Gemeente (nu al in principe straks in realiteit), niet kennen;
(3) ze niet geloven in een toekomstig duizendjarig vrederijk op aarde.

Het volgende zal plaatsvinden:
-Jezus Christus komt terug op de zijnen (de Gemeente) op te halen en in het Vaderhuis te brengen (Jh. 14: 1-3; 1 Th. 4: 13-18; Fl. 1: 20,21)
-kort daarna breekt de Grote Verdrukking aan waarin God twee getuigenissen
zal hebben. a) een getuigenis bestaande uit IsraŽlieten en b) een getuigenis onder de volken (zie Op. 7 denk ook aan Op.11)
--vervolgens komt Christus terug met de zijnen en zullen zijn voeten staan op de Olijfberg (Zc. 14: 3-7). Hij zal zijn volk bevrijden en het koninkrijk oprichten.
-op aarde zullen er dan zijn: het verloste, gelovige deel van IsraŽl en de volken die zich aan Christus onderwerpen.
-Christus zal met de zijnen (allen die aan de eerste opstanding deel hebben) duizend jaar in vrede regeren (Op. 20)
-het gebod van Zc. 14 geldt niet voor ons in deze tijd, maar voor de volken na de terukeer van Christus in de tijd van het vrederijk.
Deze volken
zullen dan Zijn heerschappij moeten erkennen door elk jaar op te trekken naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren.