Snel zoeken:
Cleopatra

Er zijn verschillende vrouwen (prinsessen) die de naam Cleopatra gedragen hebben en die een rol gespeeld hebben in de geschiedenis van het Egyptische en het Syrische rijk, o.a. heette de dochter van Antiochus III de Grote die hij uithuwlijkte aan Ptolemeüs V, zo.
W. Kelly vermeldt deze Cleopatra terecht in zijn beschouwing. Over het boek Daniël bij de uitleg van hoofdstuk 11 (pag. 213).
Wanneer in de geschiedenisboeken zonder meer over Cleopatra gesproken wordt, gaat het meestal om Cleopatra VII Thea. Over haar staat een interessant stukje in de Winkler Prins.