Snel zoeken:
c Jezus Christus - 07. Zijn daden

Geen woorden maar daden? Bij velen is het geen daden maar woorden.

Woorden en daden gecombineerd
Reeds in O.T spreken... handelen Jozua 1:8, 16 prachtig voorbeeld in de schriftgeleerde Ezra Ezra 7:10. Waarschuwing van de Heer met het oog op de FarizeeŽn Matt. 23:3. Aansporing van de Heer hoort en doet. Matt. 7:24 Gij zult mijn getuigen zijn (niet alleen woorden) Hand. 1:8.

Volmaakte voorbeeld Jezus Christus
Bij Hem de combinatie 'te doen en te leren' Hand. 1:1. Hij was een profeet 'krachtig in werk en woord' Luk. 24:19 voorb. Paulus-Timotheus; mijn leer, mijn wijze van doen 2 Tim. 3:10.

Hij deed enkel goede werken
Getuigenis van de misdadiger deze heeft 'niets onbehoorlijks gedaan' Luk. 23:41 (hoe wist hij dat?). Getuigenis van Petrus bij Cornelius 'goeddoende', 'weldoende' Hand. 10:38 (zijn wij navolgers van Hem?).

In welke kracht?
Afhankelijk van zijn Vader: 'kan niets doen uit Mijzelf' Joh. 5:19, 30. 'De werken die Mij de Vader gegeven heeft Jh 9:4; 10:25, 37. Voor ons geldt: Zonder Mij kunt gij niets doen' Joh. 15:5.

Met welke intentie?
De intentie waardoor Christus gedreven werd bij zijn werken blijkt uit de woorden: 'mijn voedsel is de wil te doen van Hem die Mij heeft gezonden...' Joh. 4:34.

Wat deed Hij zoal?
Hij verrichtte messiaanse krachten van genezing, reinigde melaatsen Matt. 8:1-4. Genas verlamden zoals de knecht van de hoofdman Matt. 8:5-13. Genas van koorts, zoals bij de schoonmoeder van Petrus Matt. 8:14-17. Stilde de storm, bevrijdde bezetenen; genas verlamden Matt. 9: 1-8. Wekte doden op; genas blinden en stommen Matt. 9 en 12 (de Heer wekt driemaal een dode op in diverse fasen van hun doodzijn). Hij loopt op het meer; spijzigt de scharen; doet een vis met een munt opkomen Matt. 14:22; 15:32; 17:24.

Hoe gezind?
Hij geeft liefderijk onderwijs > Kananese vrouw Matt. 15:21. Hij kent ontferming en laat zich daardoor leiden Matt. 15:32.

Wie is toch deze?
Bij vergeven van zonden en stillen van de storm Luk. 7:48; 8:25 Matt. 8:23-27; Mark. 4:35-41.

ANTWOORD
Deze is mijn uitverkoren Zoon Luk. 9:35.
Deze is waarlijk dť Heiland der wereld Joh. 4:42.

Zijn wij navolger van Hem?