Snel zoeken:
Zit de Here Jezus dan zelf op de stoel van de Majesteit?

HebreeŽn 1:3
Betreft: Hebr. 1:3

Vraag: Volgens deze tekst zit de Heer Jezus aan de rechterhand van de Majesteit. Zit de Here Jezus dan zelf op de stoel van de Majesteit. (1 Petr. 3:22; Kol. 3:1; Rom. 8:34).

Antwoord: De Schrift bevat de volgende uitdrukkingen:
- Aan de rechterhand Gods: Hand. 7:55 en 56;

- Aan de rechterhand van de Majesteit in de Hoge: Mark. 16:1; Hebr. 10:12;

- Ter rechterzijde van de troon van de Majesteit in de hemelen: Hebr. 1:3;

- Ter rechterzijde van de troon Gods: Hebr. 8:1;

- Aan de rechterhand der Macht: Hebr. 12:2;

- Aan de rechterhand der kracht Gods: Matt. 26:64; Mark. 14:62; Luk. 22:69;

- Aan mijn rechterhand: Ps. 110:1; Matt. 22:44; Mark. 12:36; Luk. 20:43; Hebr. 1:13; (vgl. Ef. 1:20).

De derde en vierde uitdrukking zouden de indruk kunnen wekken, dat Christus niet op de troon zit, maar rechts naast de troon, maar dat is toch kennelijk de bedoeling niet, want we lezen in Openb. 3:21 'Wie overwint, die zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op Zijn troon'.

Christus zit dus zelf op de troon van de Majesteit en dat samen met Zijn Vader.