Snel zoeken:
Een uitnemender naam?

HebreeŽn 1:4
Betreft: Hebr. 1:4

Vraag: Wat bekent 'een uitnemender naam'?

Antwoord:
Het woord 'naam' houdt niet altijd een eigennaam in, het kan ook betekenen een titel. Een uitnemender naam ontvangen houdt dan in een hogere titel krijgen. Zelfs kan er los van enige titel gedacht worden aan een hogere positie.
Zo lezen we in Ef. 1:21 dat Christus zich gezet heeft 'boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw'. Zich zetten 'boven alle naam' houdt daar in dat Hij een positie heeft verkregen die hoger is dan welke andere dan ook. Hij is boven mensen, engelen, engelenvorsten, ja boven alles verheven.
Waarschijnlijk zullen we bij Fil. 2:9, 10 (indien niet alleen dan zeker) in de eerste plaats moeten denken aan de positie die de Heer verkregen heeft en (niet of) minder aan een bepaalde naam of titel die Hem gegeven is of gegeven zou zijn.