Snel zoeken:
Wat wordt er met zaad Abrahams bedoeld?

HebreeŽn 2:16
Betreft: Hebr. 2:16

Vraag: Wat wordt er met zaad Abrahams bedoeld? Het letterlijk nageslacht zoals in Luk. 13:16 en 19:9?

Antwoord:
In Luk. 13:16 en 19:19 gaat het wel om twee mensen die letterlijk nageslacht van Abraham waren, maar met de uitdrukking 'dochter (zoon) van Abraham' doelt de Heer niet op dat feit. Alle Joden waren zonen van Abraham en alle Jodinnen waren dochters van Abraham, waarom zouden dan deze twee personen alleen geholpen worden omdat ze letterlijk van Abraham afstamden? Nee, de Heer Jezus bedoelt dat ze geestelijk nageslacht waren. Het waren niet slechts Joden, het waren gelovige Joden.
Het verschil tussen letterlijk en geestelijk nageslacht laat de Heer heel duidelijk uitkomen in Joh. 8:33, 37, 39. Enerzijds erkent de Heiland dat de Joden Abrahams nageslacht zijn (vs. 37 als reactie op vs. 33). Hij doelt er dan op dat ze letterlijk afstammen van de grote aartsvader. In vers 39 zegt Hij echter dat als ze kinderen van Abraham waren ze de werken van Abraham zouden doen. Geestelijke kinderen (en dat zijn de echte) door het geloof zijn ze dus niet.

God neemt geen engelen aan om straks met Christus te regeren, maar mensen die geestelijk zaad van Abraham zijn (vgl. Gal. 3:29). Nu waren de HebreeŽn net als de Joden in de dagen van de Heer Jezus letterlijk nageslacht van de aartsvader, maar op grond van die afstamming worden ze niet aangenomen. Ze moeten net als Abraham geloven om erfgenamen van de wereld te zijn.