Snel zoeken:
Wat moeten we verstaan onder het toekomstig aardrijk?

HebreeŽn 2:5
Betreft: Hebr. 2:5

Vraag: Wat moeten we verstaan onder het toekomstig aardrijk?

Antwoord:
In deze tekst gaat het over de toekomende wereld of het toekomstige aardrijk, dat aan de mens onderworpen zal zijn. Die mens is uiteindelijk de Mens Jezus Christus (zie vers 8 b en vervolgens).
Dit toekomstige aardrijk zal niet de nieuwe aarde zijn, want dan heeft Christus het koninkrijk aan God de Vader overgegeven (1 Kor. 15:20-28). Neen, het betreft deze aarde en de nieuwe tijd, die ingaat als Christus verschijnt om Zijn koninkrijk op te richten. Over deze Christusregering spreekt Openb. 20 met de woorden, dat zij die deelhebben aan de eerste opstanding dan met Christus 1000 jaar zullen regeren. We spreken dan over het duizendjarig rijk.

In het Oude Testament wordt over deze zelfde tijd, die aanbreekt met de verschijning van Jezus Christus gesproken. Het is de Messiaanse tijd, die gekenmerkt wordt door vrede en gerechtigheid op aarde onder de mensen, en door vrede in de natuur.
Lezen we Jes. 11 dan blijkt dat de wolf met het lam zal verkeren en de leeuw stro zal eten als het rund, enz.