Snel zoeken:
Maar schuld kun je toch niet afkopen?

HebreeŽn 4:13
Betreft: Hebr. 4:13

Vraag: Het lukt velen om zich mooi voor te doen. Maar schuld kun je toch niet afkopen? God zou in je hart moeten kunnen kijken.

Antwoord:
Veel mensen zien inderdaad kans zich mooi voor te doen net als de farizeeŽn in de dagen van de Heer Jezus, maar Christus kende ze door en door en geeft van hen dan ook een vernietigende beoordeling (zie Matt. 23). Als ze zich niet bekeren zullen ze het oordeel niet ontgaan, hoe vroom ze ook leken te zijn.
Anderen zijn in gemenigheid of door dat ze macht bezitten hun medemensen de baas en onderdrukken ze. Het kan hen tijden lang goed gaan. Asaf vond dat een probleem (Ps. 73) totdat hij tot het besef kwam dat ze in hun einde hun verdiende loon ontvangen.
God kijkt inderdaad in het hart (zie 1 Sam. 16:7). Voor Hem liggen alle dingen naakt en geopend (Spr. 15:11; Jer. 17:9, 10).
Als de mens tot besef komt dat hij verkeerd gedaan heeft (dat kan soms enkel een verstandelijke overweging zijn) dan wil hij zich door goede daden bij God in de gunst brengen. In feite is dit zijn schuld willen afkopen, maar dat is totaal onmogelijk, de enige weg is bekering en geloof in Jezus Christus.
Ook godsdienstige werken helpen niet. Het komt voor dat mensen ijverig zijn in godsdienstige activiteiten, zelfs in het prediken van het evangelie maar dat is voor hen zelf waardeloos (vgl. Matt. 7:22). Dat God die prediking kan gebruiken om zondaren te redden is een andere zaak. Maar voor de prediker zelf zit er geen enkele verdienste in en dat zeker niet als zo'n prediker zelf niet naar de norm van het evangelie leeft.