Snel zoeken:
Wat houdt het 'woord der gerechtigheid' in?

HebreeŽn 5:13
Betreft: Hebr. 5:13, 14

Vraag: Wat houdt het 'woord der gerechtigheid' in?
Over welke gewoonte gaat het in vers 14?

Antwoord:

Ieder, die (geestelijk gesproken) melk gebruikt is onervaren wat de inhoud van het evangelie betreft. De term 'woord der gerechtigheid' ziet op het evangelie, dat ons
a. zegt hoe een zondaar gerechtvaardigd wordt,
b. aangeeft hoe we te wandelen hebben en gerechtigheid hebben te doen. Doen, dat wat recht is voor God.

Volwassenen hebben (letterlijk gesproken) hun zinnen (denk in dat geval aan de smaakzin) geoefend door de gewoonte, door het regelmatig gebruik. Een kind stopt alles in zijn mond en meent dat hij alles eten kan. Bij het ouder worden leert het onderscheiden wat voedsel is en wat niet. Door gewoonte, door steeds te proberen leert het ook de verschillende soorten voedsel te onderscheiden.

Zo leren de geestelijke volwassenen de geestelijke dingen te onderscheiden door er een gewoonte van te maken om zich met die dingen bezig te houden. Men raakt er dan aan gewoon in de zin van: men kent ze, ze zijn niet vreemd meer.
Door gewoonte ziet op regelmatig gebruik van de (geestelijke) zintuigen.